خدمات مگنتومتری

با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص، مطالعات مگنتومتری خود را با اطمینان به ما بسپارید…

مطالعات مگنتومتری از جمله روش‌های اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین می‌باشد. هدف از اجرای این روش، مطالعه و بررسی زیرسطحی زمین بر اساس آنومالی‌های میدان مغناطیسی سنگ‌های واقع شده در درون زمین می‌باشد. سهولت برداشت و داده‌برداری در سطح وسیع از جمله مزایای این روش است که علاوه بر کاربردهای خاص، این روش را در زمره روش‌های پی‌جویی قرار داده است. به منظور اجرای پروژه‌های مگنتومتری، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمی از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه‌های مدرن از کمپانی‌های معتبر، در این مسیر گام نهاده است. اکتشاف کانسارهای آهن و کرومیت، شناسایی توده‌های نفوذی مرتبط با کانی‌سازی مس پورفیری، شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی نظیر گسل‌ها به عنوان عامل کنترل کننده کانی‌زایی و مطالعات باستان‌شناسی و هیدرولوژی از جمله این پروژه‌ها می‌باشد. همچنین استفاده از نرم‌افزارهای به‌روز و تلفیق نتایج به دست آمده با سایر روش‌های ژئوفیزیکی و استفاده از دانش زمین‌شناسی، ابزارهایی هستند که کارشناسان این شرکت، با تکیه بر آن‌ها در جهت انجام پروژه‌ در زمینه‌های گوناگون اقدام کرده‌اند.

خدمات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری، پیشگام تجهیز بنیان
خدمات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری

برخی از کاربردهای روش مگنتومتری

زمینه کاربردشرح کاربرد
اکتشاف معدن1-اکتشاف کانسارهای آهن
2-اکتشاف کانسارهاى کرومیت
3-شناسایى توده‌هاى نفوذى مرتبط با کانى‌سازى مس پورفیرى
زمین شناسی1-شناسایى گسلها و ساختارهاى زمین‌شناسى
2-شناسایى حوضه‌هاى رسوبى
3-شناسایى توده‌هاى نفوذى
هیدرولوژی1-شناسایى گسلها به منظور بررسى وضعیت تغذیه آبخوان
2-ارزیابى ضخامت آبرفت در صورت وجود پى سنگ آذرین
مطالعات ژئوتکنیک1-مطالعات ساختگاهى با ترکیب روشهاى ژئوالکتریک و گرانى‌سنجى
2-مطالعات زمینلغزش با ترکیب روشهاى ژئوالکتریک

تجهیزات و امکانات بخش مگنتومتری

ردیفشرحتعداد
1دستگاه مگنتومتر مدل GSM-19T8
2جی پی اس و متعلقات8


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp