اکتشاف معدن

کاربرد تجهیزات ژئوفیزیک در اکتشاف معدن

با توسعه و پیشرفت روزافزون جهانی، تقاضا برای مواد معدنی همچنان ادامه دارد. در این حوزه، مواد معدنی می‌تواند به انواع سنگها و رسوبات مختلف اشاره کند، اما بیشتر به فلزاتی مانند طلا، مس، آهن و غیره اطلاق می‌شود. توسعه شهرها و افزایش جمعیت، گسترش ساخت و ساز و نیاز روز افزون به کالاهای مصرفی را به دنبال داشته است. منشا بسیاری از مواد اولیه جهت توسعه شهرها و تولید کالاها زمین می‌باشد. بسیاری از کشورها متعهد به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بوده و به همین دلیل متکی به فناوریهای جدید الکترونیکی و مبتنی بر باتری هستند و این موضوع نیز اهمیت جستجو برای عناصر نادر خاکی در پوسته زمین را دو چندان کرده است.

اکثر ذخایر معدنی در زیر سطح زمین مدفون بوده و با یک روباره پوشیده شده‌اند، کشف این ذخایر به ویژگی هایی که آنها را از محیط اطراف متمایز می‌نماید بستگی دارد. در صورتی که تفاوت خواص فیزیکی بین ماده معدنی و سنگ درون‌گیر آن وجود داشته باشد، می‌توان از ژئوفیزیک سطحی برای کشف ماده معدنی مربوطه استفاده کرد. ژئوفیزیک یک روش غیر مخرب برای اکتشاف مواد معدنی می‌باشد. با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و تلاش فراگیر برای جلوگیری از آسیب به آن، به کارگیری روشهای غیر مخرب به مانند روشهای ژئوفیزیک امروز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به کارگیری این روشها کمترین آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی را در پی خواهد داشت.

اکتشاف معادن بر پایه مطالعات ژئوفیزیک، پیشگام تجهیز بنیان
اکتشاف معادن بر پایه مطالعات ژئوفیزیک

اکتشاف مواد معدنی می‌تواند با چالش های مختلفی از قبیل وسعت بسیار زیاد محدوده های مورد کاوش، توپوگرافی خشن و غیر قابل دسترس، ساختارهای زمین‌شناسی پیچیده، محدودیتهای زیست محیطی و غیره همراه باشد. علاوه بر شرایط محیطی جهت اکتشاف مواد معدنی، همچنین نهشته ها می‌توانند از ویژگی های متفاوتی برخوردار باشند. مثلا عمیق، کوچک و پراکنده بوده یا اینکه دارای عیار پایینی از کانی مورد نظر باشند.

این بدان معناست که روش اکتشاف انتخاب شده باید قابلیت مواجه با این ویژگیها را داشته باشد. همچنین قبل از انتخاب روش باید ویژگیهای ماده میزبان و کانی هدف به درستی مورد مطالعه قرار گرفته تا تفاوت و شباهتهای آنها بررسی شوند. شباهت های بین ماده میزبان و کانی هدف، روشهایی را که برای اکتشاف نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند مشخص می‌نماید. ولی تفاوتها که بیانگر ویژگیهای متضاد بین میزبان و کانی هدف می‌باشند، می‌توانند رهنمونی برای انتخاب روش مناسب باشند.

از چندین دهه قبل اکتشافات قابل توجهی با ابزارهای مختلف ژئوفیزیکی مانند مغناطیس‌سنج‌، گرانی‌سنج‌، لرزه نگار، سیستم‌های مختلف الکترومغناطیسی (EM) و تجهیزات ژئوالکتریک (مقاومت سنجی، پلاریزاسیون القایی و پتانسیل خودزا) در حال انجام می‌باشد. همه این تجهیزات ژئوفیزیکی می توانند اطلاعات مفیدی را از منطقه مورد مطالعه در اختیار قرار دهند. کارشناسان با تلفیق اطلاعات زمین شناسی و اطلاعات حاصل از تجهیزات ژئوفیزیکی نسبت به ارزیابی منطقه مورد مطالعه اقدام می کنند.

اکتشاف معدن با تجهیزات ژئوفیزیک، پیشگام تجهیز بنیان
اکتشاف معدن با تجهیزات ژئوفیزیک
نتایج مطالعات ژئوفیزیک جهت اکتشاف معدن، پیشگام تجهیز بنیان
نتایج مطالعات ژئوفیزیک جهت اکتشاف معدن

روش های اکتشاف و تجهیزات مرتبط

ردیفماده معدنیاولویت بندی روشهای اکتشافبرخی تجهیزات مرتبط
1مس توده ای1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
2مس پورفیری1- ژئوالکتریکGRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888
3آهن مگنیتیت1- مگنتومتریGSM-19T
4آهن هماتیت1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24
5سولفید توده ای1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
6سولفید پورفیری1- ژئوالکتریکGRx8-32 , Tx4 , IPRSw888
7نیکل1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
8تیتانیم1- الکترومغناطیسGSMV-19 , NordicEM24 , BeepMat
9سرب و روی1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 ,GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
10طلا و نقره1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
3- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
11گرافیت1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
1- مگنتومتری
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , GSM-19T , NordicEM24 , MTU-5C
12الماس1- الکترومغناطیسGSM-19V , NordicEM24
13قیر معدنی1- ژئوالکتریک
2- گرانی سنجی
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , CG6
14باریت1- گرانی سنجیCG6
15کرومیت1- مگنتومتری (گرادیومتر)
2- گرانی سنجی
GSM-19TG , CG6
16خاکهای صنعتی1- ژئوالکتریک
2- الکترومغناطیس
GRx8-32 , Tx4 , IPRSw-888 , NordicEM24

برخی از پروژه های انجام شده

ردیفشرحکارفرما
1مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در محل معدن طلای زرشوران
2مطالعات اکتشافی به روش مگنتومتری و ژئوالکتریک جهت اکتشاف طلاموسسه معدنی امین
3مطالعات اکتشافی ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در منطقه مشجری انارک جهت اکتشاف مسموسسه ثارالله
4مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در اطراف معدن گل گهرشرکت گل گهر
5مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری جهت شناسای کانی سازی طلافولاد آریا
6مطالعات اکتشافی به روش ژئوفیزیک در محدوده اردستان فولاد صبا
7مطالعات اکتشافی به روش ژئوفیزیک در معدن سرب و روی فیض آباد شرکت فلزات رنگین
8مطالعات اکتشافی مس به روش ژئوالکتریک در محدوده جندقشرکت ژئوسنسور
9مطالعات ژئوفیزیک جهت اکتشاف طلا به روش ژئوالکتریک در محدوده فنوج کرمانشرکت اهورا معدن
10مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک جهت اکتشاف طلا در نیستانکشرکت پارس اولنگ
11مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری در معدن خونیکشرکت کاوشگران
12مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری و ژئوالکتریک در حوالی معدن سنگان
13مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری و ژئوالکتریک در نواحی مختلفشرکت پارس آسیا
14بالغ بر 20 مورد مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک جهت اکتشاف سرب و رویکارفرمای شخصی، همکاری مشترک
15بالغ بر 40 مورد مطالعات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری جهت اکتشاف آهنکارفرمای شخصی، همکاری مشترک
16بالغ بر 60 مورد مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک جهت اکتشاف مسکارفرمای شخصی، همکاری مشترک


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp