خدمات لرزه نگاری

 با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص، مطالعات‌ لرزه‌نگاری خود را با اطمینان به ما بسپارید…

روش لرزه‌نگاری از جمله روش‌های ژئوفیزیکی است که به بررسی خواص زیرسطحی با استفاده از امواج مکانیکی می‌پردازد. به منظور اجرای پروژه‌های لرزه‌نگاری، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمی از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه‌های مدرن از کمپانی‌های معتبر در این مسیر گام نهاده است. مجموعه تجهیزات این شرکت با قابلیت‌های متفاوت، امکان انجام پروژه‌های مختلف را فراهم نموده است. مطالعات لرزه‌نگاری سطحی، درون‌چاهی، پایش امواج لرزه و پایش ارتعاشات سازه از جمله این پروژه‌ها می‌باشد. همچنین مطالعه و مدل‌سازی انتشار امواج حاصل از انفجار، مطالعه تعیین تیپ خاک و محاسبه مدول‌های الاستیسیته، مطالعه توموگرافی لرزه‌ای جهت شناسایی ساختارهای زیرسطحی و طراحی عملیات لرزه‌نگاری ترکیبی از خدمات قابل ارائه می‌باشد. علاوه بر این، مجموعه متنوع تجهیزات این شرکت به همراه دانش تلفیق روش‌های مختلف لرزه‌نگاری با سایر روش‌های ژئوفیزیکی از جمله ژئوالکتریک و رادار نفوذی زمین از نقاط قوت این مجموعه است که دسترسی به نتایج دقیق‌تر با ضریب اطمینان بالاتر را ممکن می‌سازد.

خدمات ژئوفیزیک به روش لرزه نگاری، پیشگام تجهیز بنیان
خدمات ژئوفیزیک به روش لرزه نگاری

برخی از کاربردهای روش لرزه نگاری

زمینه کاربردشرح کاربرد
اکتشاف معدن1-ارزیابى معادن شن و ماسه
2-ارزیابى نهشته‌هاى نمک
مطالعات زیست محیطی1-پایش ابنیه تاریخى به منظور بررسى تاثیر فعالیت‌هاى عمرانى روى آنها
2-مطالعات آلودگى خاك و هندسه انتشار آلودگى
مطالعات انفجار1-اندازه گیری شدت امواج انفجار
مطالعات ژئوتکنیک1-تعیین پارامترهاى دینامیکى خاك و تعیین مدولهاى الاستیسیته
2-اندازه‌گیرى سرعت موج برشى و تعیین تیپ خاك
3-شناسایى سطوح بحرانى در زمین‌لغزش
4-شناسایی گسل‌ها

تجهیزات و امکانات بخش لرزه نگاری

ردیفشرحتعداد
1دستگاه لرزه نگار 4 کاناله مدل SPSEISw-41
2دستگاه لرزه نگار 12کاناله مدل SPSEISw-121
3دستگاه لرزه نگار 24کاناله مدل ABEM MK-61
4سوند درون چاهی مدل SPS-3e2
5مجموعه کابل‌ها و ژئوفون‌های سطحی 10 و 4.5 هرتز2
6ژئوفون سه مولفه‌ای2


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp