زیست محیطی

کاربردهای علم ژئوفیزیک در مطالعات زیست محیطی

ژئوفیزیک محیطی به بررسی فیزیک زمین در ارتباط با مشکلات زیست محیطی می‌پردازد. ژئوفیزیک محیطی استفاده از روش‌های ژئوفیزیک برای تصویرسازی و درک خواص و فرآیندهای ۱۰۰ متری بالای زمین است. این منطقه ­ای از زمین است که تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته و ما نیز تأثیر مستقیم روی آن داریم. با این حال ما درباره این منطقه نزدیک به سطح اطلاعات مختصری داریم. ژئوفیزیک محیطی شامل مطالعات آزمایشگاهی، مدل‌سازی نظری و عملیات میدانی است. از این سه رویکرد مختلف برای بررسی ارتباطات بین پارامترهای ژئوفیزیکی که قابلیت اندازه­ گیری داشته و خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و فرآیندهای آنها استفاده نمود.

روش­های ژئوفیزیک ابزار قدرتمندی برای اکتشاف زیر سطح جهت بررسی­ های زیست محیطی هستند. از جمله زمینه‌های کاربردی ممکن می‌توان به شناسایی و پایش هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی، ارزیابی پایداری شیب، شناسایی خاک، ارزیابی آلودگی و غیره اشاره کرد. روش­های ژئوفیزیکی شامل ژئورادار، ژئوالکتریک و الکترومغناطیس بیشترین کاربرد را در حوزه ژئوفیزیک محیطی دارند. تکنیک‌های موجود با قابلیت‌های نفوذ و تفکیک متفاوت، از چند سانتی‌متر تا چند صد متر مشخص می‌شوند.

علم ژئوفیزیک در خدمت مطالعات زیست محیطی، پیشگام تجهیز بنیان
علم ژئوفیزیک در خدمت مطالعات زیست محیطی


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp