مگنتومتر

ردیفتصویرشرحکاربرد
1proton magnetometer، مگنتومتر پروتونمگنتومتر با تکنولوژی پروتون
مگنتومتر پروتون مدل GSM-19T
گرادیومتر پروتون مدل GSM-19TG
اکتشاف معدن
مطالعات زیست محیطی
2overhauser magnetometer، مگنتومتر اورهازرمگنتومتر با تکنولوژی اورهاوسر
مگنتومتر اورهاوسر مدل GSM-19
گرادیومتر اورهاوسر مدل GSM-19G
اکتشاف معدن
مطالعات زیست محیطی
شناسایی تاسیسات
3potassium magnetometer، مگنتومتر پتاسیممگنتومتر با تکنولوژی پتاسیم
مگنتومتر پتاسیم مدل GSMP-35
گرادیومتر پتاسیم مدل GSMP-35G
مگنتومتر پتاسیم مدل GSMP-25
گرادیومتر پتاسیم مدل GSMP-25G
ژئوفیزیک هوابرد
شناسایی تاسیسات
شناسایی مواد منفجره
مطالعات باستانشناسی
4vlf magnetometer، مگنتومتراپشن گرادیومتر مدل GSM-19V
قابلیت نصب بر روی همه مدلهای مگنتومتر و گرادیومتر ساخت شرکت GEM
اکتشاف معدن
اکتشاف آبهای زیرزمینی

روش مگنتومتری:

عملیات ژئوفیزیک زمینی همچنان نقش کلیدی در اکتشافات زیرسطحی در حوزه های مختلف ایفا می کند. یکی از روشهای ژئوفیزیک روش مگنتومتری می باشد که بر اساس اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین بنا نهاده شده است. میدان مغناطیسی زمین در هر منطقه دارای مقدار میانگین معین می باشد. وجود برخی کانی ها یا مصنوعات می تواند میدان مغناطیسی زمین در آن نقطه را نسبت به میانگین منطقه دستخوش تغییر نماید. این تغییرات میدان مغناطیسی می تواند دلالت بر وجود موارد یا مصنوعات مغناطیسی باشد. ابزارهایی که جهت اندازه گیری تغییرات میدان مغناطیسی زمین طراحی شده اند، مگنتومتر یا مغناطیس سنج نامیده می شوند که امروز به وفور در مطالعات ژئوفیزیک مورد استفاده قرار می گیردند. استفاده از مغناطیس سنجی منحصر به مطالعات ژئوفیزیک نبوده و در بسیاری از زمینه های دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این روش در ژئوفیزیک بیشتر برای اکتشافات کانیهای فلزی به مانند آهن و نیکل بوده که خاصیت مغناطیسی دارند و درون زمین مدفون هستند.

شدت میدان مغناطیسی کره زمین در نواحی مختلف، پیشگام تجهیز بنیان
شدت میدان مغناطیسی کره زمین در نواحی مختلف

شرکت­های مختلفی در زمینه طراحی و ساخت مگنتومتر مشغول به فعالیت می باشند. از برترین و پیشروترین آنها شرکت GEM کانادا می باشد. شرکت GEM در ابتدا کار خود را با ساخت تجهیزات ژئوفیزیک هوایی آغاز کرد، اما به سرعت در زمینه مغناطیس‌سنج‌ها و گرادیومترهای زمینی بر اساس تکنولوژی پروتون و Overhauser به یکشرکت پیشرو و نوآور تبدیل شد. اکنون این شرکت جامع ترین تجهیزات مگنتومتری و مغناطیس سنج زمینی را ارائه دهد. این مجموعه محلول شامل مغناطیس‌سنج‌ها و گرادیومترهای پیشرفته بر اساس استفاده از تکنولوژی پروتون، Overhauser و همچنین پمپ نوری پتاسیم است.

تامین تجهیزات مگنتومتری از برندهای معتبر جهانی، پیشگام تجهیز بنیان
تامین تجهیزات مگنتومتری از برندهای معتبر جهانی

مگنتومتر پروتون: دستگاهی با حساسیت خوب، سرعت نمونه برداری پایین و قیمت اقتصادی می باشد که برای انجام مطالعات اولیه در بسیاری از کاربردها مناسب می باشد.

مگنتومترOverhauser: دستگاهی با حساسیت عالی، سرعت نمونه برداری پایین و قیمتی متوسط بوده که ابزاری قوی و میان رده محسوب می شود.

مگنتومترپتاسیم: دستگاهی با حساسیت فوق العاده، سرعت نمونه برداری بالا بوده که این دو ویژگی آن را به ابزاری ایده آل برای کاربردهای حساس تبدیل کرده است. دستگاه مگنتومتر پتاسیم از قیمتی بالاتر نسبت به مگنتومترهای پروتون و اورهاوسر برخوردار می باشد.

مگنتومتر یا گرادیومتر: مگنتومترهای فوق در دو نسخه مگنتومتر و گرادیومتر به تولید می شود. دستگاههای گردایومترها قابلیت اتصال دو سنسور به صورت همزمان را دارا بوده و در نتیجه می تواند تاثیر عوامل محیطی نامطلوب در داده برداری را به حداقل برساند. در این صورت دادهها از دقت بالاتری برخوردار می باشند. گرادیومتر برای مطالعاتی که تفاضل میدان مغناطیسی اهداف مورد مطالعه با میدان زمینه اندک است، مورد استفاده قرار می گیرند.

GPS: بر روی این محصولات قابلیت نصب GPS نیز وجود دارد و این تجهیزات می تواند با GPS یا بدون آن ارایه شوند. جی پی اس ها در ۴ مدل مختلف A، B، C و D ارایه می شوند. جی پی اس مدل A فقط قابلیت ثبت زمان را دارا می باشد. تفاوت سایر مدلها در دقت اندازه گیری مکانی می باشد.

VLF: این آپشن به اپراتور کمک می کند تا در کنار اندازه گیری میدان مغناطیسی بتواند مقاومت الکتریکی زمین را نیز اندازه گیری نماید. این دو اندازه گیری به صورت همزمان انجام شده و در یک پیمایش داده های میدان مغناطیسی و مقاومت الکتریکی به صورت همزمان تولید می شوند.

دستگاه مگنتومتر ابزاری در مطالعات ژئوفیزیک، پیشگام تجهیز بنیان
دستگاه مگنتومتر ابزاری در مطالعات ژئوفیزیک


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp