دپارتمان پایش

پایش

امروزه موفقیت و اثربخشی هرگونه برنامه حفاظت و صیانت از زمین، محیط زیست و منابع طبیعی در گروی اندازه‌گیری و ثبت مناسب پارامترهای موثر می‌باشد. با ظهور و بکارگیری سیستم‌های پایش لحظه‌ای و برخط، کلیه محدودیت‌های مرتبط با اندازه‌گیری ونمونه‌بردای برچیده شده و امکان آنالیز مداوم و پیوسته نمونه و انتقال آنلاین آن به مراکز کنترل و پایش محیطی فراهم می‌باشد. مدیریت مطلوب و تصمیم‌گیری بجا و بهنگام در حوزه آلودگی‌های زیست‌محیطی زمانی اعمال می‌شود که داده‌های پایش اعم از پایش منابع محیطی(آب، خاک، هوا) و پایش منابع نشر آلاینده (صنایع و خدمات) به لحاظ صحت و دقت از اعتبار کافی و قابل قبول برخوردار باشد. پایش لحظه‌ای و برخط به دلیل اتکای حداقل به عامل انسانی و همچنین قابلیت کاهش فواصل زمانی بین ثبت داده‌های متوالی، منجر به افزایش دقت و صحت نتایج اندازه‌گیری می‌گردد. این گروه با توجه به اهمیت موضوع، در زمینه طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های پایش در حوزه‌های علوم زمین، محیط‌زیست و انرژی فعالیت دارد. انتخاب بهینه تجهیزات اندازه‌گیری، سنسورهای لازم، شبکه‌های ارسال، پایگاه‌های داده جهت ثبت و جمع آوری اطلاعات از مهم‌ترین خدمات این گروه می‌باشد.

علوم زمين، محيط زيست و انرژي

علوم زمین:
برای نظارت کوتاه مدت و بلند مدت تغییرات توپوگرافی و سایر ویژگی‌های زمین و محیط پیرامون استفاده از ایزار پایش بسیار راهگشا می‌باشد. امروزه با دقت به پایش رودخانه‌ها، اندازه‌گیری ارتفاع سطح آب، ویژگی‌های زمین گرمایی، منابع فسیلی، فعالیت‌های لرزه‌ای زمین، فعالیت‌های آتشفشان‌ها و … پرداخنه می‌شود. همچنین جهت گردآوری آمار دراز مدت از کیفیت منابع آب و سایر منابع زیرزمینی، پایش اطلاعات ضروری می‌باشد. طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای ومداوم این پارامترها از مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در این حوزه می‌باشد.

محیط زیست:
آلودگی‌های محیط‌زیست در دو دسته کلی منابع محیطی (آب و هوای محیط) و منابع نشر آلاینده (منابع ثابت آلودگی هوا، خروجی دودکش واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و خروجی پساب و فاضلاب کارخانجات به محیط) مطرح می‌باشند. نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های پایش لحظه‌ای محیطی، صحت و اعتبارسنجی داده‌های پایش، ارتقای کمی و کیفی ایستگاه‌های محیطی آب و هوا از طریق جانمایی صحیح، افزایش تعداد پارامترهای مورد سنجش، کارکرد مطلوب دستگاه‌ها و ایمنی مسیر انتقال داده‌های پایش از آنالایزر به دیتالاگر و از دیتالاگر به سرور و یا مراکز کنترل و پایش از خدمات قابل ارائه در این حوزه می‌باشد.

علوم زمين، محيط زيست و انرژي
علوم زمين، محيط زيست و انرژي

انرژی:
امروزه پایش لحظه‌ای منابع نشر گازهای احتراقی در صنایع پتروشیمی و ملزومات فنی برای پایش لحظه‌ای پساب خروجی کارخانه‌ها و واحدهای مشمول زیرمجموعه پتروشیمی الزامی می‌باشد. همچنین پایش مداوم مسیرهای انتقال انرژی و ایستگاه‌های آن‌ها برای اطلاع از وضعیت و صحت عملکرد آن‌ها اجتناب ناپذیر است. سنجش مواد آلی فرار برای صنایعی مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، راهکارهای پایش گازها و پساب‌های خروجی، پایش وضعیت انتقال انرژی و پایش خوردگی از مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در این حوزه هستند.Cresta Help Chat
Send via WhatsApp