تعمیر تجهیزات ژئوفیزیک

تعمیر، سرویس و کالیبراسیون تجهیزات ژئوفیزیک خود را با اطمینان به ما بسپارید…

تعمیر و سرویس تجهیزات ژئوفیزیک با پیشرفته تر و پیچیده شدن آنها کاری تخصصی بوده که باید زیر نظر کارشناسان خبره انجام گیرد. کاربرد روزافزون علوم کامپیوتر و الکترونیک در صنایع مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست. در حیطه علوم زمین و محیط زیست نیز تجهیزات الکترونیکی به وفور مورد  استفاده قرار می­‌گیرند. این‌گونه تجهیزات با توجه به ماهیت الکترونیکی نیاز به سرویس‌های دوره‌ای،کالیبراسیون و یا تعمیرات خواهند داشت. در این راستا شرکت پیشگام تجهیز از بدو تاسیس، آزمایشگاه الکترونیک مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات عیب‌یابی و تعمیر دایر نموده و تنها شرکت فعال در حوزه علوم زمین بوده که به چنین آزمایشگاهی مجهز می‌باشد. به مدد این آزمایشگاه پیشرفته و همچنین کارشناسان خبره از مهندسین الکترونیک و کامپیوتر، خدمات تعمیر و سرویس برای گستره وسیعی از تجهیزات الکترونیکی علوم زمین و محیط‌زیست ارائه شده است. در طول فعالیت این شرکت در زمینه الکترونیک تجهیزات حوزه علوم زمین و محیط زیست، محصولات متنوعی طراحی و ساخته شده و همچنین طیف وسیعی از تجهیزات تعمیر و راه‌اندازی شده‌اند. ما تاکنون طیف وسیعی از تجهیزات ژئوفیزیکی را تعمیر و همچنین خدمات مربوط به کالیبراسیون آنها را ارایه نموده ایم.

تجهیزات مربوط به کالیبراسیون دستگاههای ژئوفیزیکی از قبل مولد انواع مختلف موج با فرکانس­های مختلف، اسیلوسکوپهای حافظه دار و محدوده وسیعی از مقاومتهای پسیواز جمله تجهیزاتی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما با این تجهیزات و با اتکا به کارشناسان خبره، دغدغه کارفرمایان و کارشناسان را در راستای کیفیت داده های ژئوفیزیکی تضمین خواهیم نمود.

تعمیر تخصصی تجهیزات ژئوفیزیک، پیشگام تجهیز بنیان
تعمیر تخصصی تجهیزات ژئوفیزیک

برخی از تجهیزات ژئوفیزیک که تاکنون با موفقیت تعمیر شده اند:

ردیفشرحتجهیزات
1تجهیزات ژئوالکتریکIRIS IP receiver model: Syscal Pro
IRIS IP receiver model: Syscal R2
IRIS IP transmitter
GRx8-32
GRx8-mini
TX4
TXII
TXIII
ABEM SAS1000
ABEM SAS4000
ABEM TERRAMETER LS2
Walcer geophysics IP Transmitter: TX KW 10
GFinstrument
Scintrcs IP receiver model: IPR-11
Scintrcs IP receiver model: IPR-12
Scintrcs IP Transmitter model: TSQ-3
PASI
MAE
2تجهیزات مگنتومترGSM-19T
Geometrics G-856
Geometrics G-856
Scintrex ENVI
3تجهیزات لرزه نگارABEM MK3
ABEM MK6
ABEM terraloc
PASI
MAE
4تجهیزات ژئورادارCOBRA
MALA
GSSI
5تجهیزات رادیومترPico environment
Saphymo
Radiation solution
6تجهیزات گرانی سنجScintrex CG3
Scintrex CG5
7تجهیزات چاه پیماییRobertson
8تجهیزات الکترومغناطیسPhoenix Geophysics MT
Geonics
9سایر تجهیزات


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp