ژئوالکتریک

تجهیزات ژئوالکتریک

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه ژئوالکتریکدستگاه ژئوالکتریک یک کاناله مدل RS-888q ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین (تعیین محل حفر چاه آب، اکتشاف معدن)
2دستگاه پلاریزاسیون القاییدستگاه ژئوالکتریک IP&RS دو کاناله مدل IPRSw-888 ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف آبهای عمیق، اکتشاف معادن)
3گیرنده IP - GDDگیرنده پلاریزاسیون القایی ساخت شرکت GDD کانادااندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
4فرستنده GDDفرستنده پلاریزاسیون القایی ساخت شرکت GDD کانادا اندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
5دستگاه پلاریزاسیون القاییدستگاه پلاریزاسیون القایی مدل SCIP_Tester ساخت شرکت GDD اندازه گیری مقاومت الکتریکی و پلاریزاسیون القایی مغزه های حفاری
6سیستم مولتی الکترودسیستم مولتی الکترود مدل PMS-66 ساخت شرکت PTBپیاده سازی آرایش‌های مختلف ژئوالکتریک در کمترین زمان و بالاترین راندمان
7تجهیزات-جانبی-دستگاه-ژئوالکتریک-1024x1024تجهیزات جانبی عملیات ژئوالکتریکتجهیزات مورد نیاز انجام عملیات ژئوالکتریک و پلاریزاسیون القایی
8قرقره سیمقرقره سیم مدل GEPنگهداری سیم جریان و سیم مولتی الکترود


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp