دستگاه گیرنده پلاریزاسیون القایی ساخت شرکت GDD کانادا

GDD-ip-reciever-1024x338

مدل تجهیزات گیرنده پلاریزاسیون القایی به شرح زیر میباشد:

  • دستگاه ۲ کاناله مدل GRx2 -Archer 2 PDA
  • دستگاه ۸ کاناله مدل GRx8mini – with Archer 2 PDA
  • دستگاه ۸ کاناله قابل ارتقا تا ۳۲ کانال مدل GRx8-32 -8 channels with Allegro2 PDA
  • دستگاه ۱۰ کاناله قابل ارتقا تا ۳۲ کانال مدل GRx8-32 -10 channels with Allegro2 PDA
  • دستگاه ۱۶ کاناله قابل ارتقا تا ۳۲ کانال مدل GRx8-32 -16 channels with Allegro2 PDA
  • دستگاه ۲۴ کاناله قابل ارتقا تا ۳۲ کانال مدل GRx8-32 -24 channels with Allegro2 PDA
  • دستگاه ۳۲ کاناله مدل GRx8-32 -32 channels with Allegro2 PDA
فرستنده پلاریزاسیون القایی GDD


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp