ژئوتکنیک

تجهیزات ژئوتکنیک

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه تست آلتراسونیک مدل Sonic Viewer SX ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری سرعت انتشار موج برشی و فشاری در نمونه های سنگ
2پرسیومتر مدل LLT-M ساخت شرکت OYO ژاپنتست پرسیومتری درون چاهی فشار پایین برای آزمایش خاک
3پرسیومتر مدل Elastmeter-2 Sonde ساخت شرکت OYO ژاپنتست پرسیومتری درون چاهی فشار بالا برای آزمایش سنگ
4سیستم اندازه گیری و ثبت پرسیومتری مدل Elastlogger-2 ساخت شرکت OYO ژاپنجهت اندازه گیری و ثبت منحنی های دستگاه پرسیومتری


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp