چاه پیمایی

تجهیزات چاه پیمایی

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه چاه پیمایی دیجیتال مدل NANOOG ساخت شرکت PTB
2ژئولاگر McOHM-EL3i مدل 2171 ساخت شرکت OYO ژاپن
3ژئولاگر مدل GW ساخت شرکت OYO ژاپن


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp