خدمات ژئوالکتریک

با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص، مطالعات ژئوالکتریک خود را با اطمینان به ما بسپارید…

هدف از کاوش‌های ژئوالکتریک، اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی، پلاریزاسیون القایی و پتانسیل خودزا به منظور دستیابی به اهداف اکتشافی مورد نظر با توجه به معلومات زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه می‌­باشد. به منظور اجرای پروژه‌های ژئوالکتریک، شرکت پیشگام تجهیز با فراهم نمودن تیمی از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه‌های مدرن از کمپانی‌های معتبر، در این مسیر گام نهاده است. مجموعه تجهیزات این شرکت با توان‌های متفاوت قابلیت کاوش تا اعماق بسیار زیاد را فراهم نموده است. همچنین قابلیت متنوع این مجموعه به همراه لوازم جانبی ساخت این شرکت، برداشت چندین پارامتر با روش‌ های متفاوت را میسر می‌نماید. با پشتوانه‌ای از دانش و تجهیزات، بررسی در اعماق و ابعاد مختلف با حداکثر دقت، از طریق داده‌برداری با روش‌های معمول و نوین ژئوالکتریک مقدور گردیده است. از دیگر نقاط قوت ما، تلفیق روش ژئوالکتریک با سایر روش‌های ژئوفیزیکی از جمله رادار نفوذی زمین، لرزه‌نگاری و مگنتومتری است که دسترسی به نتایج دقیق‌تر با ضریب اطمینان بالاتری را ممکن می‌سازد.

اصول روش ژئوالکتریک، پیشگام تجهیز بنیان
اصول روش ژئوالکتریک

برخی از کاربردهای روش ژئوالکتریک

زمینه کاربردشرح کاربرد
اکتشاف آب1- تعیین عمق و ضخامت لایه آبدار و شناسایی سنگ کف
2-تفکیک سفره‌های آب شیرین و شور
3- مطالعات هیدرولوژی معادن
اکتشاف معدن1- اکتشاف کانسارهاى سولفیدى
2- اکتشاف منابع قیر طبیعى
3- اکتشاف زغالسنگ
محیط زیست1- بررسى نشت آلودگى هاى نفتى و آلودگى خاك
2- مطالعه شورشدن سفره‌هاى آب زیرزمینى
3- نفوذ شیرابه‌هاى ناشى از دفن زباله
مطالعات ژئوتکنیک1- مطالعه هدایت الکتریکى خاك به منظور پایش پدیده خوردگى
2- مطالعات سطوح بحرانى در زمین‌لغزش
3- شناسایى حوضه‌هاى رسوبى

تجهیزات و امکانات بخش ژئوالکتریکCresta Help Chat
Send via WhatsApp