حوزه انرژی

انرژی-1024x226

امروزه اهمیت منابع انرژی بر هیچ کس پوشیده نیست و تمامی مسایل مربوط به تولید، تبدیل و انتقال آن همواره مورد توجه بوده است.
این شرکت با هدف توجه به ابعاد زیست محیطی، زمین‌شناسی و فنی در زمینه بستر خطوط انتقال انرژی و همچنین کاربرد رادیومتری در حوزه انرژی ارایه خدمات می‌نماید. توجه این شرکت به مسایلی است که استفاده از دانش زیست محیطی، ژئوفیزیکی و تجهیزات به صورت توام اجتناب‌ناپذیر باشد. مجموعه‌ای که بتواند به صورت همزمان در این زمینه‌های مرتبط ولی به ظاهر منفک و مطالعات مربوط به آن‌ها راهکار ارایه نماید از لحاظ تسلط بر ابعاد مختلف موضوع بسیار حایض اهمیت خواهد بود. زیرا برای انجام بسیاری از پروژه‌های بزرگ و جدید اطلاع از ابعاد مختلف آن امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. همچنین امروزه علم الکترونیک و دیجیتال به ابزار اصلی همه علوم تبدیل شده است و برای پیاده‌سازی بسیاری از راهکارها استفاده از تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
در این راستا شرکت پیشگام تجهیز با توجه به اهمیت موضوع سعی بر این داشته است تا بتواند به صورت همزمان چندین بعد از خدمات حوزه انرژی را به صورت تخصصی پوشش دهد که خدمات مطالعات بستر خطوط انتقال انرژی و همچنین استفاده از رادیومتری برای این صنایع در صدر آن قرار دارند. با توجه به تخصصی بودن موضوع، هر یک از این ابعاد به صورت مجزا ولی در ارتباط و هماهنگ با سایر ابعاد مورد توجه قرار گرفته است. خدمات تخصصی در این حوزه در چهار گروه مختلف ارایه می‌گردد:

هر گروه به صورت تخصصی و مجزا ولی به صورت هماهنگ با سایر گروه‌ها فعالیت می‌نماید. با این چیدمان و هماهنگی طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ که در آن‌ها استفاده از چندین تخصص اجتناب‌ناپذیر می باشد، امکان‌پذیر می‌گردد.
در گروه توسعه و تحقیق مطالعات و بررسی‌های لازم بر روی ابعاد موضوع یا پروژه مورد نظر صورت می­‌گیرد و ملزومات آن برآورد می‌گردد.
در گروه تجهیزات تمامی فعالیت‌ها به صورت اختصاصی بر روی ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات لازم متمرکز می‌باشد. با توجه به اینکه امروزه اکثر تجهیزات کاملا پیشرفته و دیجیتالی هستند، این گروه متشکل از کارشناسان الکترونیک و علوم زمین می‌باشد تا بعد فنی و کاربردی پوشش داده شود.
در گروه پایش فعالیت‌ها به طور اختصاصی بر روی پایش پیوسته و آنلاین پارامترهای کیفی و کمی آب و پساب متمرکز است. در این گروه پروژه‌های ثبت و اندازه‌گیری پیوسته پارامترها و در صورت نیاز ارسال آن‌ها برای سرورها انجام می‌گردد. این گروه با گروه توسعه و تحقیق و همچنین گروه تجهیزات دارای ارتباط تنگاتنگی بوده و تمامی پروژه‌ها قبل از اجرا در سایر گروه‌ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و تجهیزات مربوط به آن انتخاب می‌گردند.
در گروه بررسی‌های زیر سطحی فعالیت‌ها بر انجام پروژه‌های ژئوفیزیکی متمرکز است. این گروه نیز با گروه توسعه و تحقیق و همچنین تجهیزات ارتباط تنگاتنگی داشته و قبل از انجام پروژه‌ها تمامی جوانب آن مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن وارد فاز اجرایی می­‌گردد.
مهم‌ترین فعالیت‌های قابل ارایه در این حوزه به شرح زیر می‌باشد:

طراحی و ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری مربوط

فروش دستگاه و تجهیزات

ارایه راهکارهای اندازه‌گیری پیوسته و آنلاین

اکتشاف معادن و تعیین محل حفر چاه آب

انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتیCresta Help Chat
Send via WhatsApp