محاسبه گر میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی (IGRF)

  • -

محاسبه گر میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی (IGRF)

شدت میدان مغناطیسی کره زمین در نواحی مختلف، پیشگام تجهیز بنیان
شدت میدان مغناطیسی کره زمین در نواحی مختلف

میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی یا IGRF یک مدل تهیه شده توسط گروهی از ژئومغناطیس‌دانان از سراسر جهان بوده و  مورد تایید انجمن بین المللی ژئومغناطیس و فضاکاوی (IAGA) می باشد. IGRF به عنوان یک مدل مرجع با کیفیت، مورد استفاده ژئوفیزیکدانان و دانشمندان علوم فضا قرار می گیرد. شکل گیری مدل IGRF به حدود سال ۱۹۷۰ بازگشته و از مباحثات علمی انجام شده در انجمن بین المللی ژئومغناطیس و فضاکاوی در دهه ۶۰ میلادی نتیجه شده است.

مدل IGRF هر ۵ سال یکبار بروزرسانی می شود و در حال حاضر این مدل بیانگر خصوصیات میدان مغناطیسی زمین از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۵ می باشد. آخرین مدل IGRF یک مدل کروی هارمونیک از درجه ۱۳ می باشد. هدف از تهیه IGRF ایجاد مدلی از میدان مغناطیسی اصلی زمین جهت استفاده متخصصین می باشد، که این مدل تخمین مناسبی از مشخصات میدان مغناطیسی روی سطح زمین یا بالای آن بدست می دهد، اما باید بخاطر داشت که این مدل نمی تواند تمامی منابع داخلی میدان را جهت ارائه مشخصات دقیق میدان در بر داشته باشد.

با استفاده از محاسبه گر آنلاین لینک زیر می توانید با وارد کردن زمان و مختصات جغرافیایی، مشخصات میدان ژئومغناطیسی و تغییرات سکولار را برای نقطه مد نظر محاسبه نمایید:

محاسبه گر میدان مرجع ژئومغناطیسی بین المللی – IGRF


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp