آموزش میدانی کار با دستگاه ژئوالکتریک در محل مشتری

  • -

آموزش میدانی کار با دستگاه ژئوالکتریک در محل مشتری

آموزش میدانی کار با دستگاه ژئوالکتریک در محل مشتری

مطالعات ژئوفیزیک به برداشت سیستماتیک داده های ژئوفیزیکی برای بررسی خواص فیزیکی زمین گفته می شود. در عملیات ژئوفیزیکی از تجهیزات مختلفی استفاده می شود و داده ها بسته به نوع عملیات ممکن است از روی سطح زمین، زیر سطح و یا بصورت هوایی برداشت شوند. تجهیزات ژئوفیزیک کاربردهای بسیار زیادی در زمین شناسی، باستانشناسی، اکتشافات معدنی، آب یابی و مطالعات مهندسی دارند. این تجهیزات شامل مواردی مثل دستگاه ژئوالکتریک، مگنتومتر، لرزه نگار، ژئورادار و گرانی سنج می باشند. شرکت پیشگام تجهیز بنیان با دارا بودن سابقه طولانی در زمینه تامین تجهیزات ژئوفیزیک، در حیطه آموزش و معرفی کار با تجهیزات ژئوفیزیکی نیز فعال بوده و این مهم را یکی از تعهدات خود نسبت به مشتریان می داند.


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp