پیش‌بینی زمین‌لرزه و پیش‌نشانگرها

  • -

پیش‌بینی زمین‌لرزه و پیش‌نشانگرها

پیشبینی زلزله و پیش نشانگرها، پیشگام تجهیز بنیان

پیش بینی زمین لرزه به فرآیند تعیین محل چشمه، بزرگا (M) و زمان رخداد با دقت مشخص قبل از وقوع لرزه اصلی گفته می‌شود. در این زمینه لغات پیش‌بینی و پیشگویی اغلب با تفاوت های ظریفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که لغت دوم ماهیت تصادفی بیشتری دارد. ما در این مقاله اغلب از واژه اول (پیش‌بینی) استفاده خواهیم کرد. پیش‌بینی زلزله بسته به مدت زمان مورد مطالعه به دسته های: طولانی مدت (۱۰ الی ۳۰ سال) ، میان مدت (۳ الی ۱۰ سال) و کوتاه مدت (کمتر از ۳ سال) طبقه بندی می‌شود.  پیش نشانگرهای زلزله پدیده هایی هستند که قبل از وقوع زلزله رخ داده و پیش‌بینی زلزله بر اساس اطلاعات آنها صورت می پذیرد.  این مقاله بر روی پیش نشانگرها به منظور پیش‌بینی کوتاه مدت زلزله متمرکز خواهد بود. برای مطالعه نسخه کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده مقاله روی وبسایت لینکدین اینجا کلیک کنید.


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp