یک خرداد ماه، روزی برای معدن

  • -

یک خرداد ماه، روزی برای معدن

روز معدن
روز معدن و هفته معدن فرصتی است برای قدردانی از کسانی که با عزم و اراده والای خود میکوشند تا پایه های رشد و شکوفایی را در میهن عزیزمان تقویت نمایند…

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp