اجاره تجهیزات ژئوفیزیک و حوزه علوم زمین

پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه های ژئوفیزیک را از ما بخواهید ...

اجاره دستگاههای ژئوفیزیک


با گسترش روز افزون علوم مختلف، دستگاهها و تجهیزات متنوعی برای مطالعات حوزه علوم زمین و ژئوفیزیک طراحی و ساخته شده است. هر یک از این دستگاهها بر اساس اهداف مورد مطالعه و انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به تنوع زیاد این تجهیزات، تهیه همه آنها برای شرکتها، دانشگاهها و کارشناسان مقدور و مقرون به صرفه نخواهد بود. در این راستا جهت تامین تجهیزات برای پروژه های مختلف، این شرکت تجهیزات مورد نیاز را به صورت استیجاری در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه ژئوالکتریک یک کاناله مدل RS-888q ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین (تعیین محل حفر چاه آب، اکتشاف معدن)
2دستگاه ژئوالکتریک IP&RS دو کاناله مدل IPRSw-888 ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف آبهای عمیق، اکتشاف معادن)
3ژئوالکتریک مدل SAS1000 ساخت شرکت ABEMاندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین (تعیین محل حفر چاه آّب، اکتشاف معدن)
4 گیرنده پلاریزاسیون القایی مدل GRx-10 ساخت شرکت GDD کانادا 10 کانالهاندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
5 گیرنده پلاریزاسیون القایی مدل GRx-8 ساخت شرکت GDD کانادا 8 کانالهاندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
6فرستنده پلاریزاسیون القایی مدل TxII ساخت شرکت GDD کانادا 3600 واتاندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
7 فرستنده پلاریزاسیون القایی مدل TxII ساخت شرکت GDD کانادا 5000 واتاندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
8تجهیزات جانبی عملیات ژئوالکتریکتجهیزات مورد نیاز انجام عملیات ژئوالکتریک و پلاریزاسیون القایی
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه GPR مدل Utility Scan ساخت شرکت GSSI آمریکامجهز به آنتن دیجیتال HYPER STACK و تکنولوژی LINE TRAC
کاربرد: شناسایی تاسیسات زیرسطحی، حفرات و خطوط انتقال نیرو تا عمق حداکثر 10 متر
2دستگاه GPR مدل Utility Scan DFساخت شرکت GSSI آمریکا مجهز به آنتن دیجیتال دو فرکانسه (300 و 800 مگاهرتز).
کاربرد: اسکن تاسیسات زیر سطحی تا حداکثر عمق 7 متر.
به کمک دو فرکانسه بودن آنتن، شناسایی اهداف کوچک نیز امکان پذیر شده است.
ردیفتصویرشرحکاربرد
1لرزه نگار 4 کاناله مدل SPSEISw ساخت شرکت PTBعملیات لرزه نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
2لرزه نگار 12 کاناله مدل RAS-24 ساخت شرکت Seistronixعملیات لرزه نگاری سطحی انکساری و انعکاسی
3لرزه نگار 24 کاناله مدل MK6 ساخت شرکت ABEMعملیات لرزه نگاری سطحی انکساری و انعکاسی
4سوند SBS42عملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
5سوند درون چاهی سه مولفه پکر دار مدل SPS-3 ساخت شرکت PTBعملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
6انواع ژئوفونهای مدل S و Pتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
7کابلهای لرزه نگاری 12 کانالهتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه مگنتومتر GSM-19T ساخت شرکت GEMاکتشاف معدن سنگ آهن
اجاره تجهيزات ژئوفيزيک


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp