تجهیزات علوم زمین

شرکت پیشگام تجهیز بنیان به عنوان اولین شرکت ایرانی در زمینه ی طراحی، ساخت و فروش دستگاه های ژئوالکتریک و لرزه نگار اقدام نموده است و هم اکنون علاوه بر فروش دستگاه های ساخت شرکت، به عنوان تنها نماینده ی رسمی شرکت ژاپنی OYO(از برندهای مطرح در زمینه تجهیزات علوم زمین و پایش) فعالیت می نماید.

ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه ژئوالکتریکدستگاه ژئوالکتریک یک کاناله مدل RS-888q ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت الکتریکی زمین (تعیین محل حفر چاه آب، اکتشاف معدن)
2دستگاه پلاریزاسیون القاییدستگاه ژئوالکتریک IP&RS دو کاناله مدل IPRSw-888 ساخت شرکت PTBاندازه گیری مقاومت و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف آبهای عمیق، اکتشاف معادن)
3گیرنده IP - GDDگیرنده پلاریزاسیون القایی ساخت شرکت GDD کانادااندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
4فرستنده GDDفرستنده پلاریزاسیون القایی ساخت شرکت GDD کانادا اندازه گیری مقاومت الکتریک و پلاریزاسیون القایی (اکتشاف معادن و آبهای ژرف)
5دستگاه پلاریزاسیون القاییدستگاه پلاریزاسیون القایی مدل SCIP_Tester ساخت شرکت GDD اندازه گیری مقاومت الکتریکی و پلاریزاسیون القایی مغزه های حفاری
6سیستم مولتی الکترودسیستم مولتی الکترود مدل PMS-66 ساخت شرکت PTBپیاده سازی آرایش‌های مختلف ژئوالکتریک در کمترین زمان و بالاترین راندمان
7تجهیزات-جانبی-دستگاه-ژئوالکتریک-1024x1024تجهیزات جانبی عملیات ژئوالکتریکتجهیزات مورد نیاز انجام عملیات ژئوالکتریک و پلاریزاسیون القایی
8قرقره سیمقرقره سیم مدل GEPنگهداری سیم جریان و سیم مولتی الکترود
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه GPR مدل Utility Scan ساخت شرکت GSSI آمریکامجهز به آنتن دیجیتال HYPER STACK و تکنولوژی LINE TRAC
کاربرد: شناسایی تاسیسات زیرسطحی، حفرات و خطوط انتقال نیرو تا عمق حداکثر 10 متر
2دستگاه GPR مدل Utility Scan DFساخت شرکت GSSI آمریکامجهز به آنتن دیجیتال دو فرکانسه (300 و 800 مگاهرتز).
کاربرد: اسکن تاسیسات زیر سطحی تا حداکثر عمق 7 متر.
به کمک دو فرکانسه بودن آنتن، شناسایی اهداف کوچک نیز امکان پذیر شده است.
3GPRدستگاه GPR مدل Utility Scan PROساخت شرکت GSSI آمریکامجهز به پردازنده پیشرفته SIR4000 و قابلیت اتصال به انواع آنتن های دیجیتال و آنالوگ.
کاربرد: شناسایی اهداف از اعماق 0.5 متر تا 50 متر.
ردیفتصویرشرحکاربرد
1لرزه نگار 4 کاناله مدل SPSEISw ساخت شرکت PTBعملیات لرزه نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
2لرزه نگار 12 کاناله مدل SPSEISw-12 ساخت شرکت PTBعملیات لرزه نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک، مطالعات ژئوتکنیک
3لرزه نگار 8 کاناله مدل McSEIS-PS ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لرزه نگاری سطحی و دورن چاهی
4لرزه نگار 24 کاناله مدل McSEIS-SW ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لرزه نگاری انکساری و انعکاسی
5شتابنگار مدل McSEIS-MT NEO ساخت شرکت OYO ژاپنمطالعات میکروترمور
6دستگاه لرزه سنج و ثبت انفجار مدل Minimate Pro6 ساخت شرکت Instantel کاناداثبت لرزه های ناشی از انفجار
7سوند درون چاهی سه مولفه پکر دار مدل SPS-3 ساخت شرکت PTB عملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
8سوند درون چاهی مدل 3315 Borehole Pick ساخت شرکت OYO ژاپنعملیات لزره نگاری درون چاهی برای تعیین تیپ خاک
9مولد موج درون چاهی مدل OWS ساخت شرکت OYO ژاپنچشمه مولد موج درون چاهی برای مطالعات لرزه نگاری
10انواع ژئوفونهای مدل S و Pتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
11کابلهای لرزه نگاری 12 کانالهتجهیزات جانبی عملیات لرزه نگاری سطحی
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه مگنتومتر GSM-19T ساخت شرکت GEMاکتشاف معدن سنگ آهن
2کنترلر جریان الکتریکی مدل EM-IP Tx Controller ساخت شرکت GDD کاناداتجهیز جانبی جهت کنترل جریان الکتریکی فرستنده پلاریزاسیون القایی و الکترومغناطیس
3گیرنده الکترومغناطیس مدل TDEM RECEIVER NordicEM24 ساخت شرکت GDD کانادامطالعات هیدرولوژی
مطالعات عمیق ژئوتکنیک
اکتشاف معدن
4دستگاه مگنتومتر مدل beep_mat ساخت شرکت GDD کانادااکتشاف معدن
اکتشاف آبهای زیرزمینی
مطالعات ژئوتکنیک
5دستگاه مگنتومتر مدل MPP_Probe ساخت شرکت GDD کاناداتجهیز جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و حساسیت مغناطیسی
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه چاه پیمایی دیجیتال مدل NANOOG ساخت شرکت PTB
2ژئولاگر McOHM-EL3i مدل 2171 ساخت شرکت OYO ژاپن
3ژئولاگر مدل GW ساخت شرکت OYO ژاپن
ردیفتصویرشرحکاربرد
1دستگاه تست آلتراسونیک مدل Sonic Viewer SX ساخت شرکت OYO ژاپناندازه گیری سرعت انتشار موج برشی و فشاری در نمونه های سنگ
2پرسیومتر مدل LLT-M ساخت شرکت OYO ژاپنتست پرسیومتری درون چاهی فشار پایین برای آزمایش خاک
3پرسیومتر مدل Elastmeter-2 Sonde ساخت شرکت OYO ژاپنتست پرسیومتری درون چاهی فشار بالا برای آزمایش سنگ
4سیستم اندازه گیری و ثبت پرسیومتری مدل Elastlogger-2 ساخت شرکت OYO ژاپنجهت اندازه گیری و ثبت منحنی های دستگاه پرسیومتری


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp