شرکای تجاری

شرکت GDD کانادا

زمینه فعالیت: تجهیزات میدانی ژئوفیزیک

شرکت OYO ژاپن

زمینه فعالیت: تجهیزات علوم زمین و محیط زیستCresta Help Chat
Send via WhatsApp