شرکای تجاریشرکت GDD کانادا


زمینه فعالیت: تجهیزات میدانی ژئوفیزیک


شرکت OYO ژاپن


زمینه فعالیت: تجهیزات علوم زمین و محیط زیست


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp