سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

  • -

سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

Category : تازه ها

مفتخر بودیم تا از تاریخ ۲ الی ۵ دی ماه در “سومین  نمایشگاه بین المللی ایران ژئو” میزبان مخاطبان و همراهان شرکت پیشگام تجهیز بنیان باشیم. از حضور گرم شما صمیمانه سپاسگزاری کرده و آن را ارج می نهیم. چرا که حضور شما اسباب دلگرمی ما در توسعه فعالیت هایمان خواهد بود. امیدواریم که در کنار هم بتوانیم از دنیای ناشناخته های زیر سطح زمین پرده برداریم!


Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp