مشتریان

ردیفشرحردیفشرحردیفشرح
1سازمان زمین شناسی ایران2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران3پژوهشکده سوانح طبيعي
4پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای5شرکت مدیریت اکتشافات ملی نفت ایران6پژوهشگاه صنعت نفت
7دانشگاه نفت آبادان8دانشگاه آزاد شيراز9دانشگاه شاهرود
10دانشگاه هرمزگان11دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری کرمان12دانشکده معدن دانشگاه تهران
13دانشگاه مالک اشتر14پژوهشگاه شیمی و مهندسی15دانشگاه بیرجند
16موسسه تحقیقات آب17شرکت ملی حفاری18آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ تهران
19آزمایشگاه مکانیک خاک کرمان20دانشگاه شاهرود21سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
22دانشگاه تربیت مدرس23شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)24شرکت سیمان ابیک
ردیفشرحردیفشرحردیفشرح
1شرکت صنعتی معدنی چادرملو2کوشا معدن3سنگ آهن گهر زمین
4شرکت کاوشگران5شرکت توسعه معدن اشراق6شرکت معدني صنعتي جهان نمو
7شرکت صنعت معدنی شهداب یزد8شرکت کیان معدن پارس9شرکت معدني خيام
10تانا انرژی11مولد نیروگاهی هریس12شرکت معدن آزمايان خاور خراسان
13شرکت نوين معدن14سنگ آهن بافق
ردیفشرحردیفشرحردیفشرح
1ایمن سازان2سیمای آب خاوران3زيستاب تراز
4کاوان دشت پيشگام5صحرا کاو6مهندسين مشاور مکانيک خاک و بتن
7زمیران8بهاب سدآسيا9صحرا کاوش شرق
10پرشین فولاد آریا11سازند آب پارس12تهران پادير
13پارس آسيا پی جو14پادياب تجهيز15شرکت مهندسي خيزاب بروجن
16ذوب آهن اصفهان17ماهر خاک18کویر سنگاب
19گروه ژئوفیزیک پارسه20شرکت موج ژئوفیزیک پارس21ژئوسازه گیلان
22زمین فیزیک پویا23زمين موج گستر24زمين سنجش فرآيند
25کيان کاوان زمين26زمين سنجش رايان27زمين نگار صفه
28زمین آبراه ایرانیان29علوم زمین امید30ماد زمین فیزیک
31لرزه نگاري ژرف کاو32دانا ژئوفیزیک33صمان کاو
34زمین معدن طارم35شرکت هزاره امید36پارس اولنگ
37طوس ایجاد38 لیان حفار صنعت39ایران خودرو
40صادق کاران سپهر41زمین آب پی42زمین پایش کرانه
43پرلیت کاوان سبز44رابین سازه45طرح توسعه محور
46نقشه برداران فراساحل پارسیان


Cresta Help Chat
Send via WhatsApp